Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» – наукове фахове видання, рецензований журнал, заснований 2003 р.

Від 17.03.2020 Міністерство освіти і науки України наказом № 409 зареєструвало Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України у категорії Б Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 281 державне управління

Журнал публікує українською та англійською мовами наукові розробки і дослідження з питань філософії, методології публічної політики, публічного управління (державного управління, місцевого врядування), публічної служби (державної служби, служби в органах місцевого самоврядування), механізмів публічного управління та адміністрування, секторального та регіонального управління, місцевого врядування тощо.
Адресований управлінцям усіх ланок, службовцям органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковим і науково-педагогічним працівникам науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, усім, хто досліджує і цікавиться проблематикою теорії і практики галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та галузі науки «Державне управління». Основні завдання журналу:
– оприявлення найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування», галузі науки «Державне управління», інших споріднених галузей тощо;
– забезпечення майданчика наукової комунікації між дослідниками – теоретиками і практиками – у галузях державного управління і публічного управління та адміністрування на українських теренах та поза ними, а відтак інтеграції у світову наукову спільноту;
– створення можливостей для представників наукової й освітньої спільноти, викладачам, аспірантам і магістрантам для оприлюднення результатів досліджень та їх вільного поширення;
– підтримка публікаційної активності молодих науковців;
– розбудови наукових шкіл тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України від 11.11.2003, КВ № 8114.

Видання виходить друком двічі на рік.

ISSN 2706-9923 (online)
ISSN 2664-3618 (print)