ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ НОВІТНІХ ЗАГРОЗ І ВИКЛИКІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PUBLIC POLICY STRATEGY-MAKING UNDER CONDITIONS OF MODERN THREATS AND CHALLENGES FOR THE UKRAINIAN INFORMATION SPACE

Автор(и)

Анотація

У статті здійснено загальний огляд та систематизовано базові підходи держави до вироблення й реалізації стратегії державної політики в умовах виникнення новітніх загроз і викликів в інформаційному просторі України, їх визначального впливу на її подальше функціонування за такого розвитку суспільної дійсності. Досліджено потенційно згубний вплив інформаційних факторів на базову тріаду «людина–суспільство–держава», наведено їх особливості з огляду на сучасні тенденції розвитку цієї предметної сфери, охарактеризовано напрями стратегування державної політики як засадничі принципи вироблення та імплементації ефективного й дієвого інструментарію для досягнення основної мети держави – збереження її цілісності та забезпечення стійкого розвитку у вимірах сьогодення й майбутнього. Проаналізовано сутнісну конотацію понять «національна безпека» та «інформаційна безпека» з огляду на стратегічне значення останніх для гарантування суспільної стабільності у вітчизняному та міжнародному контекстах. Окреслено засадничі пріоритети державної політики в інформаційній сфері, визначені основними нормативними документами нашої держави; наголошено на винятковій важливості специфічних проблемних питань, продиктованих новітньою реальністю інформаційного простору України, які потребують адекватного реагування й нагального вирішення з урахуванням їх стратегічного значення. Актуалізовано проблематику інформаційної реінтеграції східних областей України та тимчасово окупованих територій, яка, з огляду
на її ймовірнісно потужний та найбільш дієвий потенціал, має передувати всім іншим напрямам, а в близькій та віддаленій перспективах здатна значною мірою полегшити й забезпечити її за безпековою, адміністративно-правовою, соціально-економічною, політичною, соціогуманітарною тощо складовими державної політики.

Ключові слова: національна безпека; інформаційна безпека держави; захист національного інформаційного простору; стратегічні напрями державної інформаційної політики; гібридні загрози й виклики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління