АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

Автор(и)

Анотація

У статті досліджується світовий досвід щодо формування, збереження, залучення, утримання та розвитку людського капіталу, який сьогодні у світовій економічній практиці розглядається як найцінніший виробничий ресурс, що постійно оновлюється, вдосконалюється, є основною складовою інноваційного та соціально-економічного прогресу. Обґрунтовано, що для прискорення національних інституційних реформ, технологічного оновлення виробництв, ринкових перетворень економіки країні необхідні високий рівень та якість накопиченого в державі людського капіталу, адже саме людський капітал є домінантою можливого стабільного зростання економіки України, від якості якого залежать темпи не лише поширення нових знань у суспільстві, а й розробки і впровадження нової техніки і технологій, виробництво кінцевих продуктів споживання тощо.

Наголошено на важливості вивчення іноземного досвіду в цій сфері з метою створення в країні сприятливого середовища для розвитку людського капіталу, зважаючи на те, що в системі світових рейтингів за показниками конкурентоспроможності, інновацій і людського капіталу Україна відстає від розвинених країн світу за багатьма параметрами. Аналіз світового досвіду розвитку людського капіталу надає можливість визначити найбільш дієві національні напрями, інструменти та методи соціальної політики, що забезпечують ефективне функціонування та
розвиток людського капіталу як продуктивного чинника національного розвитку.

Ключові слова: людський капітал; формування людського капіталу; міграційна політика; відтік мізків; циркуляція мізків; інновації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління