ПОСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

STRENGTHENING THE INTEGRATION CAPACITY POTENTIAL OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Автор(и)

  • Andrii Popok Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8329-1063
  • Andrii Diachenko Поліський національний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9014-6836
  • Natalia Lypovska Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9288-4733

Анотація

Постановка проблеми. Анексія Російською Федерацією Криму та розв’язання військових дій у Донецькій і Луганській областях спричинили масштабне внутрішнє переміщення понад півтора мільйона українських громадян. Тривалість перебування в статусі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зумовило зміну і проблем, пов’язаних з цим процесом, і вектори державної політики, спрямованої на підтримку цих людей, – від негайної допомоги, забезпечення їхніх прав і свобод, гарантування безпеки життя та здоров’я до створення рівних умов для реалізації прав та інтеграції до приймаючих громад.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз напрямів, причин та наслідків внутрішнього переміщення осіб зроблений О. Амошою, В. Антонюк, О. Балакірєвою, О. Брайчевською, О. Власюком, В. Горбуліним, Н. Гусак, Т. Доронюком, Ю. Залозновою, C. Закіровою, М. Закіровим, Е. Лібановою, О. Макаровою, О. Малиновською, О. Непомнящим, О. Новіковою, Я. Пилинським, Т. Семигіною, В. Смаль, С. Трухан та ін. Однак вони здебільшого зосереджені на правових, економічних, соціальних питаннях захисту внутрішньо переміщених осіб.

Мета дослідження – обґрунтувати алгоритм діагностики потенціалу інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні та шляхи його підвищення.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб в приймаючу громаду являє собою цілісну серію соціальних взаємодій, які висловлюють способи узгодження індивідуальних та колективних уявлень ВПО і місцевих жителів про інтеграцію, форми їх комунікації,
методи обміну ресурсами, перетворювальних практик, – що визначається як інтеграційні зв’язки. Згідно з нашою концепцією, інкорпорація в нову громаду характеризує міцність процесу інтеграції. Відсутність оперативних і пролонгованих умов уповільнює і гальмує процес інтеграції ВПО в громаду. У зв’язку з вимушеним переміщенням ідеться насамперед про правові, соціально-економічні, соціально-психологічні, культурно-комунікативні умови та умови їх соціального захисту. Відсутність цих умов об’єктивно стримує інтеграцію.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Інтеграція ВПО у контексті аналізу особливостей її об’єктів і суб’єктів, умов, факторів та послідовності здійснення зумовлена стихійністю й антигуманністю джерел і негативністю обставин, що впливає на характеристики її розвитку. Розвиток інтеграції, пов’язаної з вимушеним переміщенням, детермінується: по-перше, причинами та обставинами, що зумовлює неминучість інтеграції ВПО в нову громаду; по-друге, умовами, які супроводжують власне інтеграцію як реальне приєднання до нової громади; по-третє, результатами, що відображають підсумки зіткнення ВПО з приймаючою громадою.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; приймаюча громада; інтеграція; потенціал; інтеграційна спроможність; анексія; інтеграційні зв’язки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління