СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ

STRATEGIC MANAGEMENT OF SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT

Автор(и)

  • Kateryna Pastukh Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2740-0453

Анотація

Постановка проблеми. Сучасні проблеми сталого місцевого розвитку вказують на важливість їх розв’язання завдяки здійсненню стратегічного управління, що є особливо важливим в умовах глобалізації. Для успішного функціонування та забезпечення сталого розвитку територіальних громад необхідним є знаходження та застосування нових підходів до стратегічного управління сталим місцевим розвитком.

Аналіз останніх досліджень. Стратегічне управління досліджували такі вчені, як: І. Дунаєв, М. Латинін, Т. Лозинська, С. Романюк, В. Тертичка та ін. Питання місцевого розвитку досить ґрунтовно відображено у працях В. Бабаєва, Т. Кравченко, Ю. Шарова та ін. Вчені приділили увагу теоретичним засадам стратегічного управління сталим місцевим розвитком, особливостям здійснення стратегічного планування, підготовці та реалізації стратегій розвитку, проблемам місцевого розвитку. Однак потребує додаткових досліджень визначення сутності стратегічного
управління сталим місцевим розвитком.

Мета статті – визначення сутності стратегічного управління сталим місцевим розвитком.

Виклад основного матеріалу. Проналізовано наукові джерела та визначено сутність стратегічного управління сталим місцевим розвитком. Наголошено на тому, що саме таке управління орієнтоване на визначення, обґрунтування та досягнення стратегічних цілей сталого місцевого розвитку, засобом досягнення яких є стратегії розвитку, які визначають траєкторію сталого місцевого розвитку. Зазначено, що збалансований розвиток економічної, соціальної та екологічної складових передбачає реалізацію пріоритетних напрямів, визначених у стратегіях розвитку.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналіз наукових джерел показав, що сутність стратегічного управління сталим місцевим розвитком визначається шляхом вирішення найважливіших завдань, які характеризують послідовність його впровадження. Сучасна управлінська практика свідчить про необхідність застосування інноваційних та інтегрованих підходів до стратегічного управління сталим місцевим розвитком. Наголошується, що гармонійна взаємодія та розвиток екологічної, соціальної й економічної складових сприяють вирішенню проблем сталого місцевого розвитку, удосконаленню механізму досягнення цілей, визначених у стратегіях розвитку, що може стати напрямом подальшого наукового дослідження.

Ключові слова: стратегічне управління; сталий місцевий розвиток; місцевий розвиток; стратегія розвитку; територіальна громада.

Біографія автора

Kateryna Pastukh, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Постановка проблеми. Сучасні проблеми сталого місцевого розвитку вказують на важливість їх розв’язання завдяки здійсненню стратегічного управління, що є особливо важливим в умовах глобалізації. Для успішного функціонування та забезпечення сталого розвитку територіальних громад необхідним є знаходження та застосування нових підходів до стратегічного управління сталим місцевим розвитком.

Аналіз останніх досліджень. Стратегічне управління досліджували такі вчені, як: І. Дунаєв, М. Латинін, Т. Лозинська, С. Романюк, В. Тертичка та ін. Питання місцевого розвитку досить ґрунтовно відображено у працях В. Бабаєва, Т. Кравченко, Ю. Шарова та ін. Вчені приділили увагу теоретичним засадам стратегічного управління сталим місцевим розвитком, особливостям здійснення стратегічного планування, підготовці та реалізації стратегій розвитку, проблемам місцевого розвитку. Однак потребує додаткових досліджень визначення сутності стратегічного
управління сталим місцевим розвитком.

Мета статті – визначення сутності стратегічного управління сталим місцевим розвитком.

Виклад основного матеріалу. Проналізовано наукові джерела та визначено сутність стратегічного управління сталим місцевим розвитком. Наголошено на тому, що саме таке управління орієнтоване на визначення, обґрунтування та досягнення стратегічних цілей сталого місцевого розвитку, засобом досягнення яких є стратегії розвитку, які визначають траєкторію сталого місцевого розвитку. Зазначено, що збалансований розвиток економічної, соціальної та екологічної складових передбачає реалізацію пріоритетних напрямів, визначених у стратегіях розвитку.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Аналіз наукових джерел показав, що сутність стратегічного управління сталим місцевим розвитком визначається шляхом вирішення найважливіших завдань, які характеризують послідовність його впровадження. Сучасна управлінська практика свідчить про необхідність застосування інноваційних та інтегрованих підходів до стратегічного управління сталим місцевим розвитком. Наголошується, що гармонійна взаємодія та розвиток екологічної, соціальної й економічної складових сприяють вирішенню проблем сталого місцевого розвитку, удосконаленню механізму досягнення цілей, визначених у стратегіях розвитку, що може стати напрямом подальшого наукового дослідження.

Ключові слова: стратегічне управління; сталий місцевий розвиток; місцевий розвиток; стратегія розвитку; територіальна громада.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління