СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ГРОМАД

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF COMMUNITY PLANNING DOCUMENTS

Автор(и)

  • Oleksandr Ignatenko Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9088-5794

Анотація

У статті розглянуто існуючу практику проведення стратегічної екологічної оцінки громадами, висвітлюються питання її визначення та мета проведення, аналізується базовий Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо недоліків та прогалин та надаються пропозиції щодо їх усунення.

Обґрунтовано, що стратегічна екологічна оцінка документів державного планування громад дає можливість всебічно проаналізувати можливий вплив запланованої діяльності в громаді на довкілля, а також використати результати такого аналізу для запобігання екологічним наслідкам або їх пом’якшення під час стратегічного планування, вона фактично є новим інструментом реалізації екологічної політики, який базується на елементарному принципі, що полягає в запобіганні негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування на противагу їх виявленню та виправленню згодом, під час впровадження проєктів/об’єктів стратегічного планування.

Наголошено на важливості стратегічної екологічної оцінки, її змістовому значенні як систематичному процесі виявлення ймовірних екологічних наслідків запропонованих стратегій, планів і програм, їх урахування під час прийняття управлінських рішень, що стосуються таких стратегій, планів і програм.

Наведено методологічні принципи ефективності проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування громад.

Акцентовано увагу на низці законодавчих проблем, які перешкоджають суб’єктам стратегічної екологічної оцінки проводити її на належному рівні. У процесі аналізу Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» виокремлено такі проблеми: відсутність процедури попередньої оцінки (скринінгу) документів державного планування; питання врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку; відсутність у Законі норми, яка регулює питання проведення консультацій з природоохоронними органами та органами охорони здоров’я щодо документів державного планування обласного рівня; відсутність державного реєстру експертів стратегічної екологічної оцінки; високі вимоги до розміщення повідомлення в друкованих засобах масової інформації (ЗМІ); відсутність конкретизованої одиниці виміру строку, в який подаються пропозиції та зауваження.

Наведено рекомендації внесення змін до Закону України «Про оцінку впливів на довкілля».

Ключові слова: державне управління; стратегічна екологічна оцінка; стратегічне планування; документи державного планування; громади.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління