ВИМІРЮВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

THE MEASUREMENT OF VALUES IN THE PUBLIC GOVERNANCE: WORLD EXPERIENCE

Автор(и)

  • Lilia Honiukova Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9474-5780
  • Nadiia Chyrkova Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4101-9018

Анотація

Негативні явища у сфері публічної служби та шляхи врегулювання ціннісних конфліктів заради позитивного, прогресивного суспільного розвитку держави та її економічного, культурного, політичного та соціального зростання зумовлюють необхідність дослідження проблематики вимірювання цінностей у суб'єктів публічного управління – публічних службовців. Метою статті є висвітлення світового досвіду з вимірювання цінностей публічних службовців. Наголошено на тому, що аналіз світового досвіду є підґрунтям для створення Україною власного інструментарію з вимірювання цінностей у публічному управлінні. Описано здійснені раніше в теорії публічного управління розвідки з вимірювання цінностей у Нідерландах (з використанням опитування на основі Q-методології та технічного забезпечення PQMethod), Китаї (на основі факторного аналізу та якісних інтерв’ю), Франції (глибинні інтерв’ю). Висвітлено основні положення міжкультурного дослідження ставлення голландських та китайських державних службовців до низки цінностей. Описано релевантні дослідження, проведені в Україні. Зроблено висновок, що ціннісні аспекти публічної служби та навчання публічних службовців є невіддільними від моделі управління, що притаманна тій чи іншій державі; потреба і попит на етику в публічній службі мають універсальний вимір; зміни в суспільстві, світових тенденціях розвитку людства приводять до змін у моделях
публічного управління, причому відбуваються зміни в цінностях, що можуть призвести до конфліктів. Визначено, що в дослідженнях з вимірювання цінностей на основі результатів відповідного світового досвіду є великий теоретичний та практичний потенціал для публічного управління в Україні. Наголошено на значенні розробки інструментарію з вимірювання цінностей публічних службовців. Зазначено, що дослідження цінностей у різних контекстах сприятимуть спільному дискурсу в галузі публічного управління.

Ключові слова: цінності; публічні службовці; публічна служба; вимірювання; публічне управління; освітній процес публічних службовців; ціннісні виміри; дослідження; доказова політика.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління