РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СТАРОСТ У КОНТЕКСТІ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF THE VILLAGE CHIEFS IN THE CONTEXT OF PARTICIPATORY DEMOCRACY IN UKRAINE

Автор(и)

  • Оleksandra Vasylieva Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1812-4557
  • Olena Boyko Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3718-1039

Анотація

У статті наголошено на важливості розвитку інституту старост для ефективної партисипативної демократії в Україні. З’ясовано, що загальні засади функціонування інституту старост регламентує Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а питання статусу як посадової особи – Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Зазначено, що інститут старост є відносно новим у системі сучасного вітчизняного місцевого самоврядування і саме тому є недостатньо дослідженим. Акцентовано увагу на зміні принципу призначення старост, згідно з яким непрямі вибори старост унормовані в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на актуальності законодавчих ініціатив щодо інституту старост, викладених у законопроєкті № 4535 від 22 грудня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». Зосереджено увагу на тому, що обов’язковість громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного в межах відповідного старостинського округу, сприятиме розвитку партисипативної демократії, прозорому процесу добору кандидатур на посади старост та певною мірою посиленню аргументів голови при представленні таких кандидатур на розгляд ради. Наголошено на актуальності подальшого дослідження шляхів реформування інституту старост, адже староста є посадовою особою місцевого самоврядування та комунікатором між жителями відповідного старостинського округу і місцевою владою, має
особливий статус: представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу, існують особливості призначення його на посаду, та на нього покладаються виконавчі функції.

Ключові слова: староста; посадова особа; децентралізація; партисипативна демократія; консультації; громадське обговорення; вибори.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління