THE SPILLOVER FROM CURRENT ACCOUNT TO PUBLIC ADMINISTRATION. CASE OF GEORGIA 2000–2019

Автор(и)

Анотація

Постановка проблеми. Поряд з державним управлінням базове розуміння економіки викликає серйозну зацікавленість з боку як науковців, так і практиків. Можна знайти багато точок дотику між цими двома галузями, наприклад, у таких питаннях, як корупція, інституційний розвиток, державні фінанси, державне забезпечення тощо.У цьому зв’язку аналіз подвійного дефіциту, коли країна має негативний бюджет і сальдо поточного рахунку, потрапляє у фокус нашої уваги.

Метою статті є емпірична оцінка еластичності факторів торговельного балансу, а також надання теоретичної бази для визначення наслідків перекриття торговельного балансу і балансу бюджету. В процесі аналізу, спираючись на декомпозицію поточного рахунку, ми припускаємо рівність існуючого рахунку і торговельного балансу. Крім того, на основі даних бюджетного комітету парламенту Грузії надається емпірична оцінка взаємозв’язку між поточним рахунком і балансом бюджету.
Отримані результати. У макроекономіці динаміка та сталість поточного рахунку відображають зовнішнє становище країни. У політичному дискурсі, крім головної ролі державного управління у визначенні та впровадженні державної політики, до цього слід додати відповідальність за планування, організацію, керівництво, координацію та контроль операцій. Однак чим більше це забезпечується, тим більшим стає дефіцит бюджету. Відповідно,актуальними стають дослідження подвійного дефіциту. Аналіз розроблених нами моделей дає можливість отримати такі результати:
1. Подорожчання реального ефективного валютного курсу (РЕВК) на 1 % збільшує попит в обсязі імпорту на 0,14 %
у короткостроковій перспективі (і на 0,12 % у довгостроковій перспективі).
2. Зростання внутрішнього споживання на 1 % збільшує попит в обсязі імпорту на 1,56 % у короткостроковій перспективі
(і на 1,44 % у довгостроковій перспективі).
3. Подорожчання РЕВК на 1 % зменшує обсяги експорту на 0,6 %.
4. Зростання економічних показників торговельних партнерів на 1 % збільшує експорт на 1,13 %.
5. Збільшення коливання РЕВК на 1 % несуттєво впливає на експорт товарів та послуг, зменшуючи його на 0,02 %.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Ця стаття може бути корисною для науковців для використання
у власних дослідницьких цілях. Разом з тим перспективи подальших досліджень полягають у звільненні від припущення про рівність торговельного балансу та поточного рахунку з метою розробки більш вичерпної моделі. Зокрема, у вивченні подвійного дефіциту з використанням поточного рахунку з усіма його компонентами відповідно до впливів фіскальної політики.
Ключові слова: подвійний дефіцит; рахунок поточних операцій; торгівельний баланс; бюджетний баланс; модель
Манделла-Флеммінга.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Номер

Розділ

Теорія і практика публічного управління