DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-2-155-158

РЕЦЕНЗІЯ НА: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: НАУК.-АНАЛІТ. ДОП. / ЗА ЗАГ. РЕД. М. М. БІЛИНСЬКОЇ, О. М. ПЕТРОЄ. КИЇВ: НАДУ, 2019. 210 с.

Tamara Ivanova

Анотація


Проаналізовано основні наукові підходи до формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах змін, представлених у науково-аналітичній доповіді «Інституціоналізація публічного управління в Україні». Установлено, що в контексті розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави особливої значущості набувають питання, пов’язані з необхідністю суттєвого вдосконалення існуючих та створення нових інституціональних засад публічного управління. Зазначено, що гостроту порушених у науково-аналітичній доповіді проблем посилюють як внутрішні, так і євроінтеграційні та глобальні виклики.

Важливо, що модернізація українського суспільства на етапі активної інституціоналізації суспільних процесів розглядається в науково-аналітичній доповіді «Інституціоналізація публічного управління в Україні» як комплекс взаємопов’язаних ознак, зокрема: економічного відтворення капіталу (у тому числі людського) – через інноваційний розвиток виробництва; політичної модернізації – через участь населення у владних структурах та впливу громадськості на прийняття управлінських рішень, а також через формування відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою. Визначено пріоритетні напрями розвитку публічного управління і доведено необхідність подальшої модернізації та вдосконалення інституційної спроможності органів публічної влади, поглиблення їх ефективної співпраці з громадським сектором та суб’єктами ринкової економіки. У сучасних умовах підвищується роль упровадження цифрової трансформації. Актуалізується необхідність модернізації системи професійного розвитку державних службовців органів місцевого самоврядування.


Ключові слова


публічне управління; інституційні зміни; інституційна спроможність; інституціональне середовище; інституціоналізація публічного управління; децентралізація; об’єднані територіальні громади; цифровізація публічного управління; професіоналізація державних службовців.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Tamara Ivanova

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |