DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-2-123-130

СИСТЕМА МЕХАНІЗМІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ruslan Hasanov

Анотація


Обґрунтовано необхідність та перспективи формування системи механізмів попередження соціальних конфліктів у контексті забезпечення національної безпеки держави. Представлені комплексні системи попередження соціальних конфліктів у світі. Доведено, що система попередження загроз соціальних конфліктів має містити своєчасні ефективні програмні заходи щодо запобігання їм, які повинні реалізуватися на латентних стадіях розвитку конфліктів. Розроблено інноваційний підхід до формування системи попередження соціальних конфліктів, який передбачає синтез підсистем моніторингу, попередження та реагування, що дасть змогу оптимізувати методи реагування на виникнення соціальних конфліктів та відслідковувати зміни у мотивації їх учасників. Систематизовано характеристики ефективної системи попередження соціальних конфліктів та кризових явищ. Представлено авторські визначення понять системи й механізмів попередження соціальних конфліктів та їх моніторингу. Визначено, що результатом функціонування системи попередження соціальних конфліктів є оцінка рівня загроз національній безпеці, що дає змогу обрати відповідні заходи щодо запобігання їм. Запропоновано систему механізмів попередження соціальних конфліктів, що складається з двох компонентів: зовнішньо- та внутрішньоорієнтованого. Зовнішньоорієнтований компонент системи механізмів попередження соціальних конфліктів передбачає оцінку зв’язків соціально-економічних, військово-політичних, інтеграційних компонентів національної безпеки та відповідних конфліктів між країнами, внутрішньоорієнтований компонент системи передбачає оцінку ризиків виникнення внутрішніх конфліктів, яка включає такі етапи: 1) розробка баз даних; 2) аналіз особливих ситуацій та випадків соціальних конфліктів; 3) розробка статистичних моделей для прогнозування ризику соціальних конфліктів у країнах світу; 4)  астосування моделей для прогнозування ризиків виникнення різних форм соціальних конфліктів; 5) розробка заходів публічної політики щодо забезпечення національної безпеки. Обґрунтовані напрями подальшого вдосконалення комплексної системи попередження соціальних конфліктів у контексті забезпечення національної безпеки: синтез методології кількісного та якісного аналізу ситуацій неспроможності державних інститутів вирішувати соціальні конфлікти; запровадження моніторингу й оцінки процесів негативного соціального розвитку на мікрорівні, які призводять до активізації соціальних конфліктів.


Ключові слова


соціальний конфлікт; публічна політика; національна безпека; управління; система; механізми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Afonin, E. (2010). Kontseptual'ni zasady vzaiemodii polityky j upravlinnia [Conceptual foundations of policy-management interaction] / avt. kol.: E. A. Afonin, Ya. V. Berezhnyj, O. L. Valevs'kyj еt al.; za zah. red. V. A. Rebkala, V. A. Shakhova, V. V. Holub', V. M. Kozakova. Kyiv: NADU. P. 265–289 [in Ukrainian].

Kaliuzhna, Yu. (2017). Poperedzhennia sotsial'nykh konfliktiv: informatsijnyj aspekt [Preventing Social Conflicts: An Information Aspect]. Hileia: naukovyj visnyk. Is. 122. Р. 380–383 [in Ukrainian].

Kyl'mashkyna, T. (2000). Konflyktolohyia [Conflictology]. Moscow: Hardaryky. 320 р. [in Russian].

Kozer, L. (2000). Funktsyy sotsyal'noho konflykta [Functions of Social Conflict] / Per. s anhl. O.Nazarovoj; Pod obsch. red. L. H. Yonyna. Moscow: Dom yntelektual'noj knyhy: Ydeia-press, 205 р. [in Ukrainian].

Konakh, V. (2016). Suchasni tendentsii v zakhysti natsional'nykh interesiv vid rosijs'koi propahandy [Current trends in

protecting national interests from Russian propaganda]. Stratehichni priorytety. № 1. Р. 88–98 [in Ukrainian].

Parsons, T. (1998). Systema sovremennykh obschestv [The system of modern societies]. Moskow: Aspekt Press, 270 р.

[in Russian].

Piren, M. (2003). Konfliktolohiia [Conflictology]. Kyiv: MAUP, 360 р. [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsional'noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015] «Pro Stratehiiu natsional'noi bezpeky Ukrainy» № 287/2015. Prezydent Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Sokolov, S. (2001). Sotsyal'naia konflyktolohyia [Social conflictology]. Moskow: YuNYTY-DANA, 327 р. [in Russian].

Weber, M. (1949). The Methodology of the Sciences, trans. and ed. Edward A. Shits and Henry A. Finch. Glencoe, III.:

The Free Press. Р. 26–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ruslan Hasanov

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |