DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-2-37-43

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ В УКРАЇНІ

Кateryna Zadoienko

Анотація


Визначено структуру інституційного механізму забезпечення політики гендерної рівності та рівних можливостей в Україні шляхом аналізу чинного Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічної політики гендерної рівності в Україні. На основі офіційних даних міжнародних організацій оцінено результативність публічної політики гндерної рівності в Україні. Як результат проведеного дослідження ідентифіковано позитивні (активізація громадських інституцій, зміцнення механізмів реалізації політики гендерної рівності та ін.) і негативні (низький рівень довіри до влади, політична нестабільність, слабка система правозастосування, відсутність стимулів та відповідальності за недотримання законодавства) фактори, які впливають на результативність інституційного механізму забезпечення політики гендерної рівності в Україні. Узагальнено наявні тематичні дослідження, які присвячені різним аспектам удосконалення інституційного механізму забезпечення політики гендерної рівності та рівних можливостей в Україні. Визначено організаційно-функціональні засади удосконалення інституційного механізму забезпечення політики гендерної рівності та рівних можливостей в Україні, які передбачають: комплементарне залучення основних соціальних інституцій (насамперед державно-політичних, науково-освітніх, інформаційно-комунікаційних та ін.); генерування і впровадження інституційних інновацій, які ґрунтуються на цінностях гендерної рівності й рівних можливостей; налагодження взаємозв’язків між державними та громадськими інституціями, які беруть участь у дослідженнях гендерних відносин і зацікавлені в них.


Ключові слова


гендерна політика; публічне управління; публічна політика; гендерна рівність; рівні можливості; інституційний механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrytsiak, N. V. (2004) Naukovi pidkhody ta metody derzhavnoho upravlinnia u sferi gendernoi polityky. [Scientific approaches and methods of public administration in the field of gender policy]. Upravlinnia suchasnym mistom. № 2. S. 26–33 [in Ukrainian].

Zhinky v politytsi: mizhnarodnyj dosvid dlia Ukrainy. [Women in politics: an international experience for Ukraine] Za materialamy mizhnarodnoho naukovoho seminaru «Zhinky v politytsi: mizhnarodnyj dosvid dlia Ukrainy» [Conference Proceedings Women and Politics in Ukraine: Benefiting from International Experience] (Kyiv, NaUKMA,7 zhovtnia 2005 roku). Kyiv: Atika, 2006. 272 s. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostej zhinok i cholovikiv» [On ensuring equal rights and opportunities for women and men] vid 08.09.2005 № 2866. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 52, st. 561. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Karchevska, O. V., Litvin, L. A. (2018). Hendernyj parytet u politytsi iak chynnyk konsolidatsii demokratii: dosvid derzhav Yevropy [Gender parity in politics as a factor in consolidating democracy: the experience of the states of Europe]. Hileia. № 128. P. 320–324 [in Ukrainian].

Lazar, I. H. (2007). Vdoskonalennia mekhanizmiv formuvannia ta realizatsii hendernoi polityky v Ukraini [Improvement of mechanisms of formation and implementation of gender policy in Ukraine]: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia k.derzh.upr.: spets. 25.00.02 – mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv, 2007. 20 p. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 veresnia 2013 roku №717 «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostej zhinok i cholovikiv na period do 2016 roku» [On approval of the State Program for Equal Rights and Opportunities for Women and Men for the Period up to 2016]. Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF

Yarosh, O. B. (2012). Instytutsijna model vprovadzhennia hendernoi polityky na mistsevomu rivni v Ukraini [Institutional model of gender mainstreaming in Ukraine]. Derzhava i pravo. Is. 62. P. 410–417 [in Ukrainian].

The Global Gender Gap Report 2010–2016. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Кateryna Zadoienko

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |