DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-2-9-16

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРЕЗ АКТИВІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Nataliia Vasylieva, Oleksandra Vasylieva, Sergii Prylipko

Анотація


Обґрунтовано доцільність застосування програмно-цільового підходу як важливого інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку сільських територій. З’ясовано, що кооперативний сегмент і сфера публічних послуг у сільських регіонах розвинені слабко, а аграрно-ресурсний потенціал використовується не повною мірою. Зазначено, що обслуговуючі кооперативи мають стати базисом для забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах побудови сервісно-орієнтованої держави, а активізація їх діяльності сприятиме вирішенню актуальних проблем функціонування сільськогосподарських товаровиробників та надання якісних послуг населенню.

 

Здійснено аналіз змісту цільових програм фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Вінницькій, Черкаській і Чернівецькій областях. Охарактеризовано напрями та особливості співфінансування програм. Наведено емпіричні дані про діяльність суб’єктів кооперативних відносин та їх участь у грантових проектах.

 

Акцентовано увагу на проблемах утримання соціальної сфери сільських територіальних громад. Запропоновано вирішувати проблеми життєдіяльності мешканців громад у сферах водопостачання, вивезення твердих побутових відходів, будівництва житла, енергозбереження, обслуговування інженерних мереж та соціально-побутових об’єктів через активізацію діяльності обслуговуючих кооперативів та їх участі у виконанні цільових програм тощо.

 

Розглянуто досвід вирішення існуючих проблем обслуговуючими кооперативами у сільських громадах окремих областей України завдяки впровадженню проектів ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» і Швейцарсько-українського проекту з підтримки децентралізації в Україні DESPRO на умовах співфінансування з місцевою владою

Ключові слова


програмно-цільовий підхід; публічне управління; місцеве самоврядування; сталий розвиток сільських територій; обслуговуючі кооперативи; фінансовий механізм; публічні послуги; регіональні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryl, M. V. (2018). Vplyv prohramno-tsilovoho pidkhodu na stalist rozvytku silskykh terytorij [Impact of a programmatic approach on the sustainability of rural development]. Vcheni zapysky Tavrijskoho natsionalnoho universytetu imeni

V. I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Vol. 29(68). № 1. Р. 183–187. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_1_35

Vasylieva, N. V. & Vasylievam O. I. (2018). Kontseptualni zasady staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Conceptual principles of sustainable development of territorial communities]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Is. 8. P. 74–78 [in Ukrainian].

Vodopostachannya v selakh (Rural water supply) / Shveytsarsko-ukrayinskyy proekt «Pidtrymka detsentralizatsiyi v Ukrayini». Retrieved from: http://despro.org.ua

Yevsiukovam, O. V. (2018). Kontseptsiia servisno-oriientovanoho rozvytku derzhavy na zasadakh formuvannia mekhanizmiv upravlinnia protsesamy servisnoho spriamuvannia orhaniv publichnoi vlady [The concept of serviceoriented development of the state on the basis of formation of mechanisms of management of processes of service direction of public authorities]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini. Is. 5. P. 46–52 [in Ukrainian].

Informatsiia pro silskohospodarski obsluhovuiuchi kooperatyvy. Upravlinnia ahropromyslovoho rozvytku Cherkaskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Information on agricultural service cooperatives, July 31]. Retrieved from: http://apkck.gov.ua/?page=posts&category=49

Pidsumky rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Cherkaskoi oblasti u 2018. Upravlinnia ahropromyslovoho rozvytku Cherkaskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Results of the development of the agricultural complex of Cherkasy region in 2018, January 28]. Retrieved from: http://apkck.gov.ua/?page=post&id=1644

Prylipko, S. M. (2014). Dzherela formuvannia investytsijnykh resursiv ta finansuvannia zakhodiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorij Cherkaskoi oblasti [Sources of formation of investment resources and financing of measures of socio-economic development of rural territories of Cherkasy region.] Zb. nauk. pr. Umanskoho NUS. Is. 85. P. 137–148 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kompleksnoi prohramy pidtrymky silskoho hospodarstva Chernivetskoi oblasti na 2017–2022 roky. Chernivetska oblasna derzhavna administratsiia (2017). [The approval of the Comprehensive program of support of agriculture of Chernivtsi region for 2017–2022, November 14, nr. 195-17/17]. Retrieved from: https://bukoda.gov.ua/page/99

Pro oblasnu prohramu stvorennia rehionalnoi systemy doradchoi sluzhby dlia rozvytku ta pidtrymky fermerskykh hospodarstv, silskohospodarskykh vyrobnychykh ta obsluhovuiuchykh kooperatyviv u Cherkaskij oblasti na 2018–2020 roky. Cherkaska oblasna rada (2018). [The Regional Program for Establishing a Regional Advisory Service System for the Development and Support of Farms, Agricultural Production and Service Cooperatives in Cherkasy Oblast for 2018–2020, April 20, nr. 22-22/VII]. Retrieved from: https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi

Pro oblasnu tsilovu prohramu «Selo Cherkaschyny – 2020». Cherkaska oblasna rada (2011). [The Regional Target Program «Village of Cherkasy Region – 2020», November 22, nr. 9-1/VI]. Retrieved from: https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi

Pro Prohramu pidtrymky rozvytku silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv u Cherkaskij oblasti na period do 2020 roku. Cherkaska oblasna rada (2015). [The Program for Supporting the Development of Agricultural Servicing Cooperatives in the Cherkasy Region for the Period up to 2020, April 24, nr. 39-4/VI]. Retrieved from: https://cutt.ly/OeiJfLT

Pro Prohramu rozvytku osobystykh selianskykh, fermerskykh hospodarstv, kooperatyvnoho rukhu na seli ta doradnytstva na 2016–2020 roky. Vinnytska oblasna derzhavna administratsiia (2015). [The Program for the development of personal peasant, farms, cooperative movement in the countryside and advisory services for 2016–2020, 11 February, nr. 40]. Retrieved from: https://cutt.ly/GeiJdsE

Vasylieva, N. V. & Vasylieva, O. I. (Eds.) (2018). Publichne upravlinnia rozvytkom rehioniv u protsesi pobudovy servisnooriientovanoi derzhavy: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Public Management of the Development of Regions in the Process of Building a Service-Oriented State: Theory, Methodology and Practice]. Kyiv, NAPA, 304 p. [in Ukrainian].

Savenok, V. V. (2017). Suchasni pidkhody do reformuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu v umovakh obiednannia terytorialnykh hromad [Modern approaches to reforming the administrative and territorial structure in the conditions

of unification of territorial communities]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Nr. 1. P. 112–117. Retrieved from: http://www.e-patp.academy.gov.ua/pages/dop/19/files/a3b6b553-31a8-4786-b5c9-2a9310a861a4.pdf

Sela Cherkaschyny zrazka 2020 r. (2012). [The villages of Cherkassy region 2020]. Ahrarnyj tyzhden. Nr. 7(219). P. 10–11[in Ukrainian].

Prylipko, S. M., Makushok, O. V., Shevchenko, N. O., Dubin, O. M., Leposhkina, T. Ya. et al. (2017). Upravlinnia silskohospodarskymy obsluhovuiuchymy kooperatyvamy [Management of agricultural service cooperatives]. Cherkasy, Vovchok O. Yu. [in Ukrainian].

Prylipko, S., Shevchenko, N. & Hryshchenko, O. (2016). Efficiency of small farms functioning in Ukraine. Economic Annals-ХХI. Vol. 158. Is. 3–4(2). Р. 17–21 [in Ukrainian].

Prylipko, S. & Vasylieva, N. (2019). Băncile cooperatiste în sistemul relaţiilor de cooperare: abordarea managementului public [Cooperative Banks in the System of Cooperative Relations: Public-Management Approach]. ECONOMICA Revistă ştiinţifico-didactică. An. XXVIII. Nr. 3 (109). Septembrie. P. 45–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Nataliia Vasylieva, Oleksandra Vasylieva, Sergii Prylipko

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |