DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2018-1-137-149

СИСТЕМА ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. М. Zhuk

Анотація


Досліджено систему органів, покликаних забезпечувати державну регіональну політику в Україні, нормативне забезпечення їх статусу та діяльності, охарактеризовано взаємовідносини між ними. Реалізація державної регіональної політики є важливим елементом механізму державногоуправління. Збалансований розвиток регіонів може бути результатом лише виваженої і професійно впровадженої державної регіональної політики. Рушійною силою в цьому процесі є органи, покликані забезпечувати державну регіональну політику.

Їх система є трирівнева, з горизонтальними та вертикальними взаємозв’язками. Вищий рівень складають вищі органи державної влади та центральні органи виконавчої влади, регіональний – Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів АР Крим, обласні та Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські ради, місцевий – районні та районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. Виходячи із викладених

положень вбачається, що агенції регіонального розвитку є суб’єктами державної регіональної політики, що покликані забезпечувати запровадження державно-приватного партнерства у сфері регіонального розвитку.

Обґрунтовано думку про те, що державна регіональна політика провадиться

органами державної влади, спеціально створеними для забезпечення виконання функцій держави, проте за умов реалізації демократичної форми управління фізичні та юридичні особи, різні форми їх об’єднання мають бути залучені до процесу формування і реалізації державної регіональної політики

Ключові слова


державна регіональна політика; органи; покликані забезпечувати державну регіональну політику; суб’єкти державної регіональної політики; децентралізація; взаємодія; координація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy

vid 05.02.2015 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2015. –

№ 13. – stor. 721, stattia 90.

Polozhennia pro Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.04.2014 roku // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. – № 51. – stor.42, stattia 1345.

Pro utvorennia Mizhvidomchoi koordynatsiinoi komisii z pytan rehionalnoho rozvytku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.09.2015 r. № 714 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2015. – № 76. – stor. 313, stattia 2516.

Pro Kontseptsiiu derzhavnoi rehionalnoi polityky: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.05.2001 r. № 341/2001 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2001. – № 22. – stor. 2, stattia 983.

Asotsiatsiia ahentsii rehionalnoho rozvytku Ukrainy [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.narda.org.ua/.

Typove polozhennia pro ahentsiiu rehionalnoho rozvytku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.02.2016 r. № 258 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2016. – № 28. – stor. 110, stattia 1107.

Kaminska N. (2011) Ievropeiska systema mistsevoho i rehionalnoho samovriaduvannia (mizhnarodno-pravovi zasady stanovlennia, funktsionuvannia ta rozvytku) [Tekst] : avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.11 – Mizhnarodne pravo / N. V. Kaminska.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 А. М. Zhuk

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |