DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-1-23-30

ЦІННІСНІ ЗМІНИ ТА «РОЗРИВ ПОКОЛІНЬ»: ЇХ ВПЛИВ НА УЧАСТЬ МОЛОДІ У ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

Olha Kotovska

Анотація


Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується швидкими змінами як на глобальному, так і на європейському, національному та місцевому рівнях, де одним із найважливіших факторів є демографічний. Люди не тільки живуть довше, але із значно більшою ймовірністю змінюють традиційні для їхніх батьків ідентичності, стилі життя, праці та відносин з іншими людьми.

Аналіз останніх досліджень. Розвиток теорії поколінь розпочався в 1920–30-х рр. Наприкінці 1990-х рр. емпіричні дослідження зростаючої поляризації між поколіннями (або «віковий розрив») визначались у таких основних напрямах, як: історичний досвід різних когорт поколінь; культурні відмінностями між поколіннями і структурні нерівності між віковими групами. Також одним із важливих інструментів для вимірювання ціннісних відмінностей стало Всесвітнє опитування цінностей.

Мета статті полягає в дослідженні впливу «розриву поколінь» на ціннісні зміни та сучасне ставлення різних поколінь до політики та публічної політики.

Виклад основного матеріалу. Ціннісні пріоритети окремо взятого народу є достатньо інертними і таким чином формують своєрідне ядро національного менталітету. Цінності в межах суспільства постійно трансформувалися через різні вікові когорти і впливають на формування «розриву поколінь», яке може призвести до різних революційних проявів. Молодь в Україні чітко усвідомлює перед собою складний вибір, який формується у важливу дилему: залишитися в країні свого народження або вибрати більш безпечне і зручне місце проживання поза її межами, де можливість отримати вищу зарплату значно більша.

Висновки. Головними завданнями сучасного українського уряду та суспільства є запропонувати молодому поколінню важливі для нього ідейні орієнтири та показати позитивні реформи. Без цілісної політики, спрямованої на соціальну інклюзію, включення молоді до суспільно-політичного життя, важко сподіватися на те, що молоде покоління буде зацікавлене залишитись в Україні.


Ключові слова


зміни цінностей; покоління; «розрив поколінь»; молодь; публічна політика.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Castells, M. (2009). The Power of Identity (2rd ed.). Wiley-Blackwell: Oxford

Department of Economic and Social Affairs. (2017). International Migration Report Highlights. United Nations: New York. Retrieved from: https://www.un.org

Dmytrukta, N. and others. Cinnosti ukrayinskoyi molodi. (2016). [Values of Ukrainian youth. Results of a representative sociological survey of youth]. Kyiv : SKD (in Ukr.)

European Council. (2010). Europe 2020. European strategy for smart, sustainable and inclusive growth : Retrieved from: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/

Generations using training for social inclusion in 2020: The development of new learning areas: a desk research (2016). Retrieved from: http://www.guts-europe.eu/pdf

Gilleard, Ch., Higgs, P. (2007). The Third Age and the Baby Boomers: Two Approaches to the Social Structuring of Later Life. International Journal of Ageing and Later Life 2(2), 13–30

Halman, L., Inglehart, R. and other (2008). Changing Values and Beliefs in 85 Countries: Trends from the Values Surveys from 1981 To 2004. Lieden-Boston

Hrytsak, Y. (2015). Cinnosti ukrayinciv: pro et contra reform v Ukrayini . [Values of Ukrainians: pro et contra reforms in Ukraine]. Retrieved from: https://zbruc.eu/node/37721 (in Ukr.)

Inglehart, R. (2007). Postmaterialist Values and the Shift from Survival to Self-Expression Values. The Oxford Handbook of Political Behavior: Oxford University Press.

Inglehart, R. (2015). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton. NJ: Princeton University Press.

Inglehart, R. (2018). Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World. Cambridge: University Press.

Kolyshko, S., Pechonchyk, T., Parashchevin, M. (ed.), Yavorskiy, V. (2018). What Ukrainians Know and Think of Human Rights: a Progress Study (2016–2018). Research Summary. Kyiv.

Kotovska, O. (2017). Social conflicts in the postmodern era and their influence on the sphere of public administration: archetypal-value approach. Public management (Special edition), № 3 (8). Kyiv. 140–166.

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. Essays on the Sociology of Knowledge. [ed. Paul Kecskemeti]. London: Routledge & K. Paul, 276–322.

Ministry of Youth and Sports of Ukraine (2015). Youth of Ukraine. Kyiv. Retrieved from: https://ukraine.unfpa.org

Norris, P., Inglehart, R. (2009). Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World (Communication, Society and Politics). [1st ed]. Cambridge; University Press.

Persona, E. (2013, September 26). Winning the generation game. The Economists. Retrieved from: https://www. economist.com/business

Putnam, R.D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

Pyrozhkov, S., Majboroda, O., Shajgorodskyj, Yu. (Eds.). (2016). Cyvilizacijnyj vybir Ukrayiny: paradygma osmyslennya i strategiya diyi : nacionalna dopovid. [Civilization Choice of Ukraine: Paradigm comprehension of and action strategy: national report], Kyiv, Instytut politychnych i etnonacionalnych doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny (in Ukr.)

Sander, T. H., Putnam, R.D. (2010). Still Bowling Alone? The Post-9/11 Split Journal of Democracy. V.21, No. 1. 9–16

Smagliy, K. (2018, October). Hybrid Analytica: Pro-Kremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the U.S.: A Case Study on Think Tanks and Universities, Research Paper

Strauss, W., Neil H. (1992). Generations: The History of America’s Future, 1584–2069’. New York: Harper Collins

Vincent, J. A. (2005). Understanding generations: political economy and culture in an ageing society. The British Journal of Sociology, V. 56, Is. 4. London School of Economics and Political Science, 580–602.

White, J.E. (2017). Meet Generation Z: Understanding and Reaching the New Post-Christian World, Baker Publishing Group

World Values Survey, Wave 6 (2010–2014). Retrieved from: http://www.worldvaluessurvey.org

Zemke, R., Raines, C., Filipczak, B. (2000). Generations at work: Managing the clash of veterans, Boomers, Xers, and Nexters in your workplace. New York: American Management Association.

Zhdanov, I. O. [ed.], Yarema, O. J. (2016). Cinnisni oriyentaciyi suchasnoyi ukrayinskoyi molodi. [Valuable orientations of modern Ukrainian youth. Annual report to the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine on the situation of youth in Ukraine (in the year 2015), Kyiv (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Olha Kotovska

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |