DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-1-5-11

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БАЗОВИХ ЗНАНЬ У ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Valerii Bakumenko, Oleksii Krasnorutsky, Maria Tsedik

Анотація


Оновлення як політичної системи, так і системи публічного управління в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем насамперед на засадах європейських цінностей та управління  знаннями. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає подальшу реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Незважаючи на те, що питання викликає неабиякий інтерес у світовому дослідницькому просторі, конкретизації його вирішення приділено ще недостатньо уваги.

Метою статті є висвітлення авторського підходу до обґрунтованого формування системи сучасних знань у вітчизняній галузі публічного управління та адміністрування.

Формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування та її періодичне оновлення є одними із найбільш важливих складових елементів управління знаннями і конче необхідна для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи в галузі публічного управління та адміністрування.

Під час формування, а потім і у процесі засвоєння системи базових знань доцільно спочатку сформувати систему загальних знань про систему публічного управління та адміністрування, а потім перейти до їх конкретизації за підсистемами, структурами, функціями, технологіями та засобами їх реалізації. Таке дотримання закономірності необхідного різноманіття та принципу «від загального до конкретного» забезпечує і системність викладу матеріалу в статті.

У публікації наведено авторський підхід до формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування у складі дев’яти блоків знань щодо засад публічного управління та адміністрування, публічної влади, публічної служби, основних сучасних тенденцій розвитку вітчизняного публічного управління, технологій та інструментів публічної політики, засобів публічного адміністрування, публічного управління забезпеченням суспільної стабільності, словникового та бібліографічного контексту, а також виділено основні результати формування таких блоків.

Запропонований підхід фактично є науковим обґрунтуванням розроблення освітньо-професійних програм, базового підручника та освітніх стандартів для освітньої спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Ключові слова


система базових знань; освітня галузь; публічна влада; публічна політика; публічна служба; публічне адміністрування; публічне управління; формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aliushyna, N. (2015) Efektyvni instrumenty upravlinnia znanniamy ta kadrovym potentsialom orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Effective tools for managing the knowledge and human resources of state and local self-government bodies. Public administration efficiency]. Is. 43. P. 165–175 (in Ukr.).

Bakumenko, V. D., Krasnorutskyj, O. O. (2018) Predmetna systemolohiia publichnoho upravlinnia ta administruvannia. Materialy konhresu “Publichni vyklyky ХХI st.” [Substantive systematics of public administration and administration.

Materials of the Congress «Public Challenges of the 21st Century»]. Kharkiv: KhARIDU NADU, 2018. P. 366–368 (in Rus.).

Hantymurov, A. P., Aleksandrov, A. A. (2013) Systema upravlenyia znanyiamy kak osnova lohystyky ynnovatsyj. Humanytarnyj vestnik [Knowledge management system as a basis for innovation logistics. Humanitarian Gazette]. Is. 10. Retrieved from: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/economy/log/113.html (in Rus.).

Dneprovskaia, N. V., Shevtsova, Y. V. (2018) Yssledovanye upravlenyia znanyiamy sredy hosudarstvennykh hrazhdanskykh sluzhaschykh. Hosudarstvennoe upravlenye. Elektronnyj vestnyk. [A knowledge management study among government civil servants. Public administration. Electronic messenger]. Is. 66. P. 60–76 (in Rus.).

Efimov, V. V. (2005) Upravlenye znanyiamy [Knowledge Management]. Ul’ianovsk: UlHTU. 111 p. (in Rus.).

Zolotukhyn, V. A. (2013) Upravlenye znanyiamy orhana hosudarstvennoj sluzhby na osnove tekhnolohyj dystantsyonnoho obrazovanyia. Obschestvo. Sreda. Razvitie [Knowledge management of public service on the basis of technology distance education. Society. Environment. Development]. Is. 4 (29). P. 20–25 (in Rus.).

Kozak, V. (2017) Upravlinnia znanniamy u konteksti modernizatsii publichnoho upravlinnia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Knowledge management in the context of modernization of public administration in Ukraine. Public administration and local self-government]. Is. 3 (34). P. 43–48 (in Ukr.).

Mamatova, T. V. (2012) Upravlinnia znanniamy v publichnomu upravlinni: metodolohichni zasady ta shliakhy praktychnoi implementatsii v Ukraini. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka [Knowledge management in public administration: methodological foundations and ways of practical implementation in Ukraine. Public administration: theory and practice]. № 2 (10). P. 27–32.

Upravlinnia znanniamy [Knowledge management]. Wikipediia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0% BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8 (in Ukr.).

Upravlenye znanyiamy v systeme Orhanyzatsyy Ob’edynennykh Natsyj. Ob’edynennaia ynspektsyonnaia hruppa [Knowledge management in the United Nations system. Joint Inspection Unit]. IU/REP/2016/10, Zheneva, 2016. 57 p. Retrieved from: https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2016_10_russian.pdf (in Rus.).

Shershnova, Z. Ye., Ivanov, O. V. (2012) Metodychni osnovy formuvannia pidsystemy upravlinnia znanniamy u korporatsiiakh u konteksti orhanizatsijnoho rozvytku. Problemy ekonomiky [Methodological bases of formation of the knowledge management subsystem in corporations in the context of organizational development. Problems of economy]. Is. 3. P. 155–160 (in Ukr.).

Shmahun, A. (2016) Metodolohycheskye sredstva obespecheniia prirosta znanij v systeme hosudarstiennoho upravleniia. Publychnoe upravlenie [Methodological means of ensuring knowledge gain in public administration. Public administration]. Is. 1. P. 34–42 (in Rus.).

Wiig, K. (2002) Knowledge management in public administration, Journal of Knowledge Management, Vol. 6. Is. 3. P. 224–239. Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1367-3270/vol/6/iss/3 https://doi.org/10.1108/13673270210434331


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Valerii Bakumenko, Oleksii Krasnorutsky, Maria Tsedik

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |