Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

«Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» – наукове фахове видання, рецензований журнал, заснований 2003 р. Журнал публікує українською та англійською мовами наукові розробки і дослідження з питань філософії, методології публічної політики, публічного управління (державного управління, місцевого врядування), публічної служби (державної служби, служби в органах місцевого самоврядування), механізмів публічного управління та адміністрування, секторального та регіонального управління, місцевого врядування тощо. Адресований управлінцям усіх ланок, службовцям органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковим і науково-педагогічним працівникам науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, усім, хто досліджує і цікавиться проблематикою теорії і практики галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та галузі науки «Державне управління». Основні завдання журналу: – оприявлення найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування», галузі науки «Державне управління», інших споріднених галузей тощо; – забезпечення майданчика наукової комунікації між дослідниками – теоретиками і практиками – у галузях державного управління і публічного управління та адміністрування на українських теренах та поза ними, а відтак інтеграції у світову наукову спільноту; – створення можливостей для представників наукової й освітньої спільноти, викладачам, аспірантам і магістрантам для оприлюднення результатів досліджень та їх вільного поширення; – підтримка публікаційної активності молодих науковців; – розбудови наукових шкіл тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України від 11.11.2003, КВ № 8114. Видання виходить друком двічі на рік. ISSN 2706-9923 (online) ISSN 2664-3618 (print)